Kontor og uddelerlejlighed

Foto: Signe Strecker

Kontor

På kontoret havde bestyrelsen hjemme. Her foregik al administration af husholdningsforeningen. Det var her, man udbetalte dividende til medlemmerne. Østerbros Husholdningsforening, hvor man brugte dividendemærker. De mange opgaver på kontoret betød møder flere gange om ugen og bestyrelsesmøde hver lørdag, hvor butikkens priser og varer blev diskuteret.

 

Uddelerlejlighed

Over butikken boede uddeleren og hans familie, samt en medhjælper. Uddeleren var ansat af bestyrelsen til at drive butikken. Han havde ansvaret for vareindkøb, regnskaber og den daglige drift af butikken.

Foto: Michael Paldan, Østerbro Avis

Foto: Michael Paldan, Østerbro Avis

Karlekammeret

Foreningens karl boede i tæt tilknytning til udsalget, idet og et karlekammer blev indrettet på 1.sal tæt ved uddelerlejligheden. De ansatte kunne så hurtigt komme ned i butikken, når der var kunder. I perioder var der mange medhjælpere tilknyttet foreningen. Det kunne være unge mennesker, der boede i Lægeforeningens Boliger, der i en periode var ansatte som medhjælpere eller bybude. De fleste boede hjemme, men fuldtidsansatte kunne flytte ind i eget kammer og spise med i folkestuen.