Bibliotek

Bibliotekar og Smed Jacob Valdemar Ryberg, ca. 1953

Foto: Ukendt.

Oplysning og opdragelse

Østerbros Husholdningsforenings bibliotek blev stiftet samtidig med oprettelsen af butikken i 1868. En vigtig del af den kooperative idé var, at brugsforeningerne ikke kun skulle sørge for billige fødevarer, men også bibringe medlemmerne åndelig føde. Et bibliotek i forbindelse med butikken var derfor en naturlig del af både oplysningstanken og tanken om hjælp-til-selvhjælp bag foreningen, som også stod for at afholde foredrag og andre opbyggelige arrangementer.

 

Dannelse og underholdning

Bogsamlingen bestod af både skøn- og faglitteratur, bl.a. historiske værker, rejsebeskrivelser og farverige romaner. De fleste bøger blev doneret af brugsforeningens stiftere, bl.a. lægen F.F. Ulrik, men samlingen voksede også gennem gaver fra lånerne, heriblandt Ane Julie Schmidt, der boede i F18. Biblioteket blev så stor en succes, at der til tider måtte indføres begrænsning på udlån af særligt populære bøger og tidsskrifter. De gamle udlånsprotokoller viser, at især kvinderne var ivrige lånere.

Inskriptionen på jerndrageren markerer to vigtige datoer i bibliotekets historie: Stiftelsen 8. februar 1868 og udvidelsen 16. november 1886.
Biblioteket flyttede dog først ind i dette lokale i 1871.
De egetræsådrede reoler og bogskabet er de originale fra 1886.
Alle de gamle, ens indbundne bøger på hylderne hører til den oprindelige bogsamling.

Det restaurerede bibliotek, december 2016 

Foto: Roberto Fortuna.
Bogrygge

Originale bogrygge

Foto: Signe Strecker.

Liste over ØHF's bogsamling 1870

Foto: Roberto Fortuna.