Kontor og uddelerlejlighed

Foto: Roberto Fortuna

Kontor

På kontoret havde bestyrelsen hjemme. Her foregik al administration af husholdningsforeningen. Det var her, man udbetalte dividende til medlemmerne. Østerbros Husholdningsforening, hvor man brugte dividendemærker. De mange opgaver på kontoret betød møder flere gange om ugen og bestyrelsesmøde hver lørdag, hvor butikkens priser og varer blev diskuteret.

 

Uddelerlejlighed

Over butikken boede uddeleren og hans familie, samt en medhjælper. Uddeleren var ansat af bestyrelsen til at drive butikken. Han havde ansvaret for vareindkøb, regnskaber og den daglige drift af butikken.

Foto: Roberto Fortuna
Foto: Roberto Fortuna

Karlekammeret

Foreningens karl boede i tæt tilknytning til udsalget, idet et karlekammer blev indrettet på 1. sal tæt ved uddelerlejligheden. Det kunne være unge mennesker, der boede i Lægeforeningens Boliger, og som i en periode var ansatte som medhjælpere eller bybude. De fleste boede hjemme, men fuldtidsansatte kunne flytte ind i eget kammer og spise med i folkestuen.