Butik

Foto: Ukendt.
Husholdningsforeningen
Foto: Maria Kudsk, Brumleby, november 2021

Den 8. februar 1868 blev Østerbros Husholdningsforening stiftet. Den var Københavns første moderne brugsforening. Et af formålene var at skaffe mindrebemidlede arbejdere i Brumleby billigere og bedre varer, som blev solgt fra foreningens egen butik.

For at blive medlem skulle man købe en andel. Brugsforeningen købte ind en gros og solgte varerne til almindelig udsalgspris. Overskuddet gik dels til de enkelte medlemmer i form af dividende, dels til oplysningsvirksomhed og almennyttige formål. Dividenden blev udregnet efter, hvor meget medlemmet havde handlet for. Som et af bestyrelsesmedlemmerne W.S.W. Faber udtrykte det, blev medlemmerne således tvunget til at spare op: ”Jo mere han kjøber, jo større hans Forbrug er, desto rigere bliver han”.

Butikken - urtekrammen - er indrettet med de oprindelige inventardele og vægfarver fra 1871-73. Det første udsalg handlede med dagligvarer som smør, brød, ost, fedt, gryn, mel, øl, mælk, fløde, sennep og svovlstikker og senere også kaffe og kolonialvarer som sukker og krydderier.

På butikkens hylder er der originale varer fra flere perioder: de ældste varer og frem til 1984. Endelig er der en lille museumsbutik, hvor besøgende kan købe bolcher, kaffe og øl m.v.

Brumleby Museums åbning 16. november 2016
Foto: Michael Paldan, Østerbro Avis