Introduktion

BEVARING AF EN PERLE

I forbindelse med renoveringen af Brumleby i 1990’erne, var en af de ældste og bedst bevarede brugsforeninger i Danmark ved at forsvinde for eftertiden. Et samarbejde mellem beboerne i Brumleby, Byfornyelsesselskabet, Kulturstyrelsen og Nationalmuseet mundede ud i et selvstændigt museumsprojekt, hvor butik, kontor, bibliotek, uddelerlejlighed, karlekammer og hørkramkælder blev taget ud af den generelle renovering. En museumsforening blev stiftet i 1995 og fik til opgave at skaffe midler til restaurering.

Gennem en velvillig donation til Brumleby Museum i 2014 fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal blev det muligt at sætte den gamle brugsforening i stand 2015-2016.

Lokalerne var efter næsten 145 års brug nedslidte, og der skulle ske en omfattende restaurering. Brumleby Museum overdrog i 2015 opgaven til Nationalmuseet, der har stået for indsamling, dokumentation og forskning, restaurering og formidling. Forskellige faglige ekspertiser blev koordineret, da opgaven omfattede såvel bygnings- og farveundersøgelser, registrering og fotografering af de indsamlede genstande som bygningsistandsættelse. Projektet er foregået i et tæt samarbejde mellem de lokale kræfter og Nationalmuseet for at få skabt et tidssvarende og velfungerende museum.

SYV GAMLE BØGER OG EN PAKKE CORNFLAKES

Da de gamle interiører forsigtigt blev taget ned, kom fortidens spor til syne. Bag en af reolerne i det gamle bibliotek dukkede gamle bøger fra biblioteket frem. Bøgerne må være faldet ned en gang i 1800-tallets slutning. Hvad mon bibliotekaren tænkte, da bøgerne var væk? Ud over bøgerne var en pakke cornflakes fra 1970’erne dumpet ned i glemslen, da biblioteket på det tidspunkt var overgået til at være varelager og baglokale.

FARVEARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

De enkelte farvelag afdækkes forsigtigt, så man kan se, hvordan der tidligere har set ud i lokalerne. Ud over at kortlægge de forskellige tidsperioder, kan grundplaner og ombygninger afsløres gennem et omfattende detektivarbejde.

HILSEN FRA FORTIDEN

Da biblioteksreolerne blev nedtaget, dukkede der en inskription frem fra da man satte dem op i 1886. To bestyrelsesmedlemmer Salling og Götze skrev deres navne den 10. november 1886.