Brugsforening

Butikken indefra ca. 1948

Foto: Ukendt.

Stiftelsen

Den 8. februar 1868 blev Østerbros Husholdningsforening stiftet. Den var Københavns første moderne brugsforening. Et af formålene var at skaffe mindrebemidlede arbejdere i Brumleby billigere og bedre varer, som blev solgt fra foreningens egen butik.

Medlemmer og mærker

For at blive medlem skulle man købe en andel. Brugsforeningen købte ind en gros og solgte varerne til almindelig udsalgspris. Overskuddet gik dels til de enkelte medlemmer i form af dividende, dels til oplysningsvirksomhed og almennyttige formål. Dividenden blev udregnet efter, hvor meget medlemmet havde handlet for. Som et af bestyrelsesmedlemmerne W.S.W. Faber udtrykte det, blev medlemmerne således tvunget til at spare op: ”Jo mere han kjøber, jo større hans Forbrug er, desto rigere bliver han”.